I underkategoriene ser du beskrivelse og bilder av forkjellige jobber jeg har gjort.

Referanse liste:

Svein Bøe
Utført: takvinduer, flislegging, div. innvendig arbeid.

Per E. Johannessen
Utført: anneks ved hytte, bytte vinduer, verandadør, stor terrasse.

Terje Dalgren
Utført: legging av parkett, lister, nedfelling av skiferplater i parkett.

Karin Woll
Utført: vår regnskapsfører.

Eiker Trafikkskole
Utført: utskifting av 10 stk vinduer, utforig og lister, utskifting av ytterdør.

Timon Vis
Utført hus: Taklegging, justering av reisverk, satt inn 8 stk vinduer.
Utført hytte: Rehabilitering av pipe, rekkverk, sprosser, gesimser og takrenner.