Beskrivelse av jobben

Her har vi revet og murt opp ny fasade på et 14 meter høyt spir i Elling Holsts gate, Drammen.


Bilder fra Jesu Kristi Kirke