Beskrivelse av jobben

Her bygger vi bad på Austad, Anchersens vei.

Bilder fra Per E. Johannessen